KNIŽNÝ VEĽKOOBCHOD

KONTAKT


SLOVART STORE, s.r.o.
Pekná cesta 6/a
834 03 Bratislava
Bezplatná zákaznícka linka: 0800 199013
tel. 02/44889518
fax. 02/44872131
e-mail: slovartstore@slovartstore.sk

TOMO STORE s.r.o.
Tešedíkova 40 / Barca /
040 17 Košice
tel. 055/72 96 601
fax. 055/7296 602
e-mail: tomostore@tomostore.sk

Viktoria print s.r.o.
Pekná cesta 6/a
834 03 Bratislava
tel. 02/62528095
tel. 02/62528096
e-mail: viktoria@stonline.sk